LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 28th Jun

ABB:s teknik stärker elkvaliteten i Mexiko

Reaktiv effektkompensering (SVC), utvecklad och levererad från ABB:s enhet FACTS i Västerås, ska stabilisera elnätet och ge Mexiko en...

Redaktionen Publicerat 27th Jun

Ramavtal tecknat med Vattenfall avseende laddinfrastruktur

GARO har tecknat ett flerårigt ramavtal med Vattenfall för leverans och support av laddprodukter huvudsakligen avsedda för privatmarknaden GAROs...

Redaktionen Publicerat 29th Jun

SSM tillstyrker SKB:s ansökan

SKB kan uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret...

Redaktionen Publicerat 08th Jun

Malmberg återvinner energi från Forsmark Kärnkraftverk

Malmberg har fått förtroendet på totalentreprenad...

Redaktionen Publicerat 28th Apr

Empower tar hem stort industriprojekt i Finland

Empower och finska Teollisuuden voima (TVO) har skrivit ett samarbetsavtal...

Redaktionen Publicerat 27th Apr

Ny rapport: 21 000 jobb beroende av kärnkraften

Energibolaget Fortum har i en studie kartlagt hur många personer...

Redaktionen Publicerat 25th Apr

Tjernobyl: 30 år efteråt

Humanioraavdelningen bjuder in till en eftermiddag med föredrag och...

Redaktionen Publicerat 28th Jun

Fortum investerar i Ljusne Strömmar för att klara högre förväntade flöden

Under sommaren 2016 inleder Fortum dammsäkerhetsarbeten vid Ljusne Strömmars kraftverk. Ljusne Strömmar ligger i nedre Ljusnan i Söderhamns...

Redaktionen Publicerat 16th Jun

Kungligt besök på Untra kraftstation

Igår besökte H.M. Konung Carl Gustav Untra kraftstation som en del av ett program med syfte att få en djupare inblick i vattenkraftsverksamheten....

Svenska Ferroamp var en av tre vinnare i den årliga innovationstävlingen för elektriska energilagersystem, ees Award, som utdelats under 25-års jubilerande Intersolarmässan...

ESYLUX utökar sin FLAT-serie med nya närvaro- och rörelsedetektorer för speciella lokaler och byggnadssystem. För att å ena sidan öka energieffektiviteten...

Filterfläktar är många gånger en ekonomisk och effektiv lösning för att avleda värme från exempelvis elskåp och apparatskåp med industriell styrutrustning...

Det blir ingen förändring av fjärrvärmepriset för småhusägare i Helsingborg, Ängelholm och Vejbystrand under 2017. Fastighetsägare i Helsingborg...

Förra året ökade fjärrvärmeleveranserna något och 45,9 TWh värme och tappvarmvatten levererades av medlemsföretagen till kunder runt om i Sverige....

Svenska Ferroamp var en av tre vinnare i den årliga innovationstävlingen för elektriska energilagersystem, ees Award, som utdelats under 25-års jubilerande Intersolarmässan...

SKB kan uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret för använt kärnbränsle. Det säger idag Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, i sitt yttrande...

Det blir ingen förändring av fjärrvärmepriset för småhusägare i Helsingborg, Ängelholm och Vejbystrand under 2017. Fastighetsägare i Helsingborg...

Reaktiv effektkompensering (SVC), utvecklad och levererad från ABB:s enhet FACTS i Västerås, ska stabilisera elnätet och ge Mexiko en starkare och...

Vattenfall påbörjar byggandet av den havsbaserade vindkraftparken Horns Rev 3 utanför Danmarks västkust. Horns Rev 3 kommer att tas i drift...

Liberalernas partiledare Jan Björklund påstår felaktigt att alliansregeringens energiöverenskommelse innebar att elcertifikaten för förnybar...

Proplate och Skanska tecknade i veckan avtal om en affär värd 5 miljoner kronor. Affären gäller leverans av 22 förmonterade bultkorgar...

Siemens har fått sin första order från Kina på fyra gasturbiner av typen SGT-800 tillverkade i Finspång och Trollhättan. Turbinerna ska installeras...

Borås Energi och Miljö har en viktig roll i samhället att forma en långsiktigt hållbar stad. Nu satsar det kommunala bolaget på ett nytt kraftvärmeverk...

Som ett led i Polens satsning på att minska andelen avfall som går till deponi anlitas Sweco för att utforma ett avfallseldat kraftvärmeverk. Anläggningen...