Campus Umeå blir än mer hållbart när en ny solcellanläggning nu tas i bruk. Anläggningen, som är en av Umeås största, ska bidra till att campusområdet kan sänka sin energiförbrukning och utgöra ett viktigt bidrag för de hållbarhetsambitioner som finns för hela Universitetsstaden.

Solcellerna har installerats på taket till Naturvetarhuset och täcker en yta på 800 kvadratmeter. Med en toppeffekt på 130 kW ger den nya anläggningen en årlig leverans på 120 000 kWh. Satsningen på solceller ligger i linje med den campusplan som Akademiska Hus och Umeå universitet tillsammans slagit fast och där fokus på hållbara och energieffektiva lösningar är en viktig del i campusutvecklingen.

ab slumea

– Den nya solcellsanläggningen motsvarar 20 procent av Naturvetarhusets driftbehov av el, vilket är en siffra vi är väldigt stolta över att kunna leverera. Det här är ett av flera energi- och hållbarhetsprojekt som syftar till att minska energianvändningen och skapa förnybar energi. Det ligger helt i linje med vår energistrategi för att bygga ett hållbart campus, säger Fredrik Nyberg, energi- och teknikchef för Akademiska Hus.

Akademiska Hus arbete med att hitta energieffektiva lösningar pågår ständigt. För att skapa än mer hållbara campus har företaget som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med år 2000. Tillsammans med flera andra aktörer ingår Akademiska Hus även i hållbarhetsprojektet Ruggedised som ska göra Universitetsstaden i Umeå till en så kallad Smart City. I projektet ingår bland annat att skapa 100 procent förnyelsebar energi i hela Universitetsstaden.

– I Umeå tas hållbarhet på allvar och det märks tydligt, inte minst i utvecklingen av Universitetsstaden där vi tillsammans med en rad andra aktörer skapar energismarta lösningar i ett flertal innovativa projekt. Solcellsanläggningen på Campus Umeå är ett viktigt bidrag för att nå våra högt uppsatta energimål, säger Peter Bohman, marknadsområdesdirektör Akademiska Hus.

Om Akademiska Hus energiarbete
Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar.

Foto: Akademiska Hus
Redaktionen