Med molnbaserad analys kan produktionen av fjärrvärme optimeras. Det slås fast i ett forskningsprojekt som drivs vid forskningsinstitutet RISE SICS i Västerås. Uppkopplade system gör det möjligt att både styra värmeproduktionen energisnålt efter behoven och att upptäcka avvikelser.

–I projektet Smarta Flöden visar vi möjligheter för datadriven analys, molntjänster och sakernas internet inom industriella tillämpningar, säger Kristian Sandström, projektledare vid forskningsinstitutet RISE SICS Västerås.

–Hittills har vi lagt grunden för projektet genom datainsamling från fjärrvärmenätet och från kraftverket. Det är många faktorer att ta hänsyn till när det gäller molnlösningar för industriella tillämpningar, inte minst gällande digital säkerhet. Vi tittar på gemensamma faktorer och hur man i industrin bäst kan tillämpa den här typen av teknik.

Fjärrvärmesystemet är ett långsamt system, där det tar lång tid att få ut värmen till de hushåll som ligger längst ut i nätet. För att inte riskera för låg tillgång på värme när det är kallt och efterfrågan är hög måste man använda prognoser för att planera produktionen. I dagsläget riskerar man dock att elda på i överkant för att ha goda marginaler.

Snabbare och precisare
–Med mer långsiktiga prognoser och korrekt information blir man mer energieffektiv, konstaterar Kristian Sandström.

Ett uppkopplat distributionsnät gör det även möjligt att snabbt upptäcka avvikelser i leveransen och förebygga till exempel att ledningar springer läck. Man kan arbeta snabbare och med större precision och öka förståelsen för processen och säkerställa och visualisera olika nyckeltal.

Hos Mälarenergi handlar det om att integrera mer än 10 000 mätare i nätet för att kunna mäta flöden och temperaturer och kombinera historiska data med realtidsdata. Men, säger Kristian Sandström, det går att skala upp verksamheten utan större investeringar.

I projektet första faser har man samlat in historiska data som kan användas till prediktioner av lärande maskiner. Syftet är att åstadkomma en mer effektiv produktion av fjärrvärme. I början av sommaren räknar man med att komma med en första resultatpresentation.

I projektets nästa fas kommer man att göra prediktioner av hur värmen sprider sig i fjärrvärmenätet samt koppla mätare till molnet för att slutligen göra prediktioner i realtid möjliga.

Flera intressen medverkar
Forskningsprojeket startades hösten 2016 och är treårigt. Smarta Flöden är ett projekt finansierat från Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet PiiA. I arbetet med att se hur datadriven analys och molnlösningar kan nyttjas för att effektivisera industrin medverkar förutom RISE SICS i Västerås, även Mälarenergi, ABB, Mälardalens Högskola, Sigholm Konsult och Evothings.

FAKTA:
RISE (Research Institutes of Sweden) har 2200 anställda och finns på 30 platser i Sverige och utomlands. RISE ägs av den svenska staten.

Gösta Löfström

På bilden:
Mälarenergi kommer att bygga en 77 meter hög byggnad för lagring av fjärrvärme i Västerås.
Fotomontage: Per Nyström, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor