ABB:s kostnadseffektiva och miljöanpassade spänningsregulatorer bidrar till framväxten av smartare och miljövänligare elnät.

ABB lanserade idag vid den internationella konferensen och mässan om eldistribution CIRED i Lyon, Frankrike, formellt sin nya serie spänningsregulatorer som stärker nätstabiliteten i samband med allt större leveranser av förnybar el till elnätet.

Allt större mängder el från förnybara källor, speciellt vind- och solkraft, innebär en ökad andel dynamisk och intermittent el i elmixen.

Detta kan leda till instabilitet och spänningsvariationer i distributionsnätet, vilket i sin tur kan skada elektrisk utrustning och orsaka störningar.

Spänningsregulatorerna är gjorda för att hantera dessa varationer och hela tiden justera spänningen till önskat värde.

ABB erbjuder spänningsregulatorer för både mellanspänning (MV) och lågspänning (LV). MV-regulatorn finns för upp till 8 megavoltampere (MVA) och LV-regulatorn för upp till 250 kilovoltampere (kVA).

Båda har kapacitet att justera spänningen i elnätet med +/-10 procent och båda är designade för snabb installation och låga energiförluster.

– Våra nya spänningsregulatorer justerar spänningen automatiskt utifrån den faktiska lasten eller energimixen i distributionsnätet och hanterar därmed en av de största utmaningarna med ökade mängder förnybar energi i elnätet”, säger Bernhard Jucker, global chef för ABB:s division Power Products. ”De kan på så sätt bidra väsentligt till framväxten av smartare och mer miljöanpassade elnät, en utveckling i samklang med vår strategi Next Level.

ABB utvecklade de nya regulatorerna i samband med Tysklands satsning ”Networks of the future/Smart Country” och har samarbetat med det tyska energibolaget RWE för att testa dem i tyska distributionsnät.

Sedan 2014 finns regulatorerna installerade i en piolotstation i Schweiz, där de framgångsrikt justerar spänningen i elnätet som utsätts för variationer från ett solkraftverk på landsbygden.

ABB är världens största tillverkare av transformatorer och erbjuder ett heltäckande utbud av kraft-, distributions- och traktionstransformatorer samt specialtransformatorer designade för tillförlitlighet, effektivitet och lång livslängd.

ABB erbjuder både oljeisolerade och torra transformatorer, såväl som komplett livscykelservice inklusive reservdelar och komponenter.

Redaktionen