Alfa Laval – världsledande inom värmeöverföring, separering och flödeshantering – har tagit en order för leverans av Alfa Laval Packinox värmeväxlare till ett raffinaderi i Västafrika. Ordern, bokad inom affärsenheten Welded Heat Exchangers i Energy-divisionen sent i mars , har ett värde av cirka 55 miljoner kronor och leverans beräknas ske under 2017 och 2018.

Ordern omfattar leverans av kompakta värmeväxlare för återanvändning av energi i en kemisk process, där lågoktanig nafta omvandlas till högoktanigt flytande bränsle.

– Detta är tredje ordern vi bokar på kort tid för våra Packinox värmeväxlare, säger Susanne Pahlén Åklundh, chef för Energy-divisionen inom Alfa Laval. Dessa pålitliga och mycket energieffektiva värmeväxlare fyller en viktig funktion när det gäller att återvinna och spara energi och är därför väl anpassade för den energiintensiva raffinaderi- och petrokemiska industrin.

Redaktionen