Eolus har beställt elanslutningar till vindparkerna Kråktorpet och Nylandsbergen bestående av 61 vindkraftverk med en total installerad effekt om 232 MW.
– Det är mycket glädjande att vi nu ser att investeringar i vindkraftparker åter kommit igång, säger Martin Nystedt, projektledare på E.ON.

Kråktorpet kommer att bestå av 43 vindkraftverk med en effekt om 163,4 MW. Vindpark Nylandsbergen kommer att bestå av 18 vindkraftverk med en effekt om 68,4 MW. Båda vindparkerna kommer att driftsättas under 2019.

Totalt beräknas arbetet med elnätanslutningen att uppgå till cirka 220 miljoner kronor.

– Det är ett komplicerat arbete att få igenom alla tillstånd och få fram transformatorer och annan utrustning som krävs. Samtidigt är vi nu väl förberedda när det gäller exempelvis upphandling av utrustning och entreprenader, berättar Martin Nystedt, som är affärschef för E.ONs arbete.

ab eonvind

– För E.ON är det viktigt att dra sitt strå till stacken i energiomställningen. Därför är projekt som dessa mycket viktiga för oss, fortsätter Martin Nystedt.

Eolus har sålt anläggningarna till företaget Aquilla Capital, men kommer att ansvara för att uppföra anläggningarna och även att leverera tekniska och administrativa tjänster under en sjuårperiod.

Kråktorpen och Nylandsbergen ligger i den nordvästra delen av Sundsvalls kommun, inte långt från Jenåsen, en vindkraftpark som Eolus samtidigt uppför och som E.ON ansluter till elnätet.

Redaktionen