Ari Tolonen har utsetts till verkställande direktör för OptiWatti Oy från och med 1.4.2018. OptiWatti erbjuder lösningar för intelligent energihantering och energioptimering i hem och fastigheter.

Tolonen övergår till OptiWatti från Landis+Gyr Oy där han har fungerat sedan 2008, först som VD för verksamheten i Finland och senare även för Norden. Landis+Gyr är världsledande leverantör av integrerade energihanteringssystem, till exempel för elmätare, och lösningar för fjärravläsning.

Ari Tolonen har även gedigna erfarenheter av ledningsuppdrag inom ICT. Tolonen fungerade under åren 2006–2008 som VD för programföretaget InfoBuild Oy, och i fyra år under perioden 2002–2006 som VD för teleoperatören DNA Finland Oy.

Ny teknologi som utvecklas av tillväxtföretag spelar en betydande roll i den förändring som håller på att ske inom energibranschen. Branschen genomgår massiva förändringar på grund av digitalisering, krav på minskning av koldioxidutsläpp, förnybar energi, internationell konkurrens och den allt aktivare roll som konsumenterna har inom energiproduktionen.

ab jari
– Jag ser många likheter mellan med det som jag har varit med om att förverkliga inom telekommunikationsbranschen och det brytningsskede som energibranschen står i. Jag har följt med OptiWatti Oy:s tillväxtbana ända från företagets start, och jag är övertygad om företagets tillväxtpotential. Även teamets sammansättning är imponerande – där finns det gott om erfarenhet och kompetens. Jag upplever mitt nya uppdrag som en unik möjlighet att föra finskt Clean Tech-kunnande ut på världsmarknaden. Samtidigt förändrar vi energibranschen genom att ge marknaden nya tjänster och ny teknologi som svar på behoven hos både konsumenter och företag. Mitt mål är att göra OptiWatti till en betydande aktör inom energibranschen, säger Ari Tolonen.

Företagets nuvarande verkställande direktör Juha Marjeta kommer i fortsättningen att koncentrera sig på OptiWattis strategiska utveckling och på produktledarskap.

Arrangemanget bidrar till att öka företagets internationella tillväxt och till vidareutveckling av företagets tjänster.

– Marknadserövring förutsätter en bred och mångsidig kompetens hos företagsledningen, såväl för att skapa ny affärsverksamhet, som inom energibranschen och för varumärkesskapande inom konsumentsektorn. Denna kompetens har Ari med erfarenheter på mer än 30 år i ryggen. Jag litar på hans förmåga att leda företaget för att vi ska uppnå våra högt ställda mål. Ari för dessutom in nya muskler även för internationell tillväxt i det skede när vi börjar förbereda oss för vårt nästa stor kliv, säger Juha Marjeta.  

OptiWatti Oy:s otroliga tillväxtberättelse
Juha Marjeta och Jyri Seppä grundade tillsammans företaget OptiWatti Oy 2013. Affärsidén kom till genom Juha Marjetas egna behov att få kontroll över uppvärmningen i sitt hem. Efter många försök föddes OptiWatti som gjorde det möjligt att enkelt och på ett intelligent sätt optimera hemmets rumsvisa uppvärmning.

OptiWatti Oy vann 2016 Open Startup-serien i tävlingen Kasvu för tillväxtföretag, varefter företaget lyckade locka till sig investeringar i miljonklassen. Taaleri Kiertotalous Kb och Butterfly Ventures placeringar i företaget har bidragit till att stöda OptiWatti Oy:s kraftiga tillväxt. Företagets tjänster har tagits väl emot av marknaden.

OptiWatti är en tjänst som specialiserar på intelligent energihantering och energioptimering i hem och i fastigheter. OptiWatti Oy grundades 2013 och sysselsätter idag 24 personer. Företagets huvudägare utgörs av den verksamma ledningen, Taaleri Kiertotalous Ky och Butterfly Ventures Oy. OptiWatti Oy vann 2016 Open Startup-serien i tävlingen Kasvu för tillväxtföretag. Företagets kundkrets består av konsumenter samt av ägare till stora fastigheter. Till sina kunder erbjuder OptiWatti besparingar i uppvärmningskostnader på till och med 40 %, bättre boendemiljö och enklare fastighetshantering. www.optiwatti.fi

Redaktionen