BMH Technology Oy, en finländsk ledande leverantör av biomassa- samt avfallsbaserade bränsleproduktions- och hanteringsanläggningar för energi- och cementindustrin, har tecknat avtal med Mälarenergi AB för leverans och installation av en komplett bränslehanteringsanläggning till Mälarenergi i Västerås för att förse nya panna 7 med returbränsle.

a signering
Magnus Hemmingsson (Mälarenergi), Peter Wallenius (BMH) och Thomas Karlsson (BMH) vid avtalssigneringen mellan BMH Technology och Mälarenergi den 29 September.
a mene block 7
Bild: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

BMH Technology Oy är en global anläggningsleverantör av processutrustning för fast avfall och biomassa. Företagets aktiviteter baseras på egen teknologi och projektering samt på produktions- och montageexpertis.
BMH Technology har cirka 125 anställda, omsatte 60 miljoner € 2011 och ingår i finska Hollming-koncernen.
I Sverige finns dotterbolag BMH Technology AB med ansvar för marknadsföring, försäljning och service i Skandinavien.

Redaktionen