Ajos vindpark om 42 MW i norra Finland är efter knappt två år färdigbyggd. Därmed har Cameus fullföljt det uppdrag som företaget fått av OX2 att projektleda bygget av det första storskaliga så kallade repowering projektet i Finland.

Ursprungligen fanns det i Ajos tio äldre vindkraftverk placerade på konstgjorda öar till sjöss samt på Ajos-halvön i norra Östersjön. Dessa har ersatts med 13 moderna vindkraftverk från Siemens som beräknas producera ca 160 GWh/år, vilket är mer än dubbelt så mycket produktion som tidigare.

ab vind
Cameus har i uppdrag från OX2 ansvarat för genomförandet av projektet genom tillhandahållande av projektledning, arbetsplatskontor, allmänna arbeten samt drift av arbetsplatsen.

– Bygget av Ajos vindpark tillsammans med OX2 och ett stort antal underentreprenörer har varit väldigt spännande och lärorikt. Projektet har varit komplicerat på många sätt, inte minst på grund av att det är ett semi-offshore projekt. I princip ligger det så långt norrut i Östersjön man kan komma vilket innebär ett tufft klimat och en extremt kort byggsäsong. Jag vill tacka alla som deltagit i projektet för en fantastisk insats och att vi lyckades leverera i tid, säger Rikard Carlström, VD för Cameus AB.

Fakta om Ajos vindpark:
OX2 som utvecklat projektet har överlämnat den färdigbyggda vindparken till den slutliga ägaren IKEA Finland.
Cameus har fullföljt sitt uppdrag för projektledning, byggledning och tillhandhållande av platskontor och sjötransport under byggtiden.
Parken består av 8 st Siemens SWT-130 3.3 MW vid kusten samt 5 st Siemens SWT-113 3.2 MW på land. Total effekt är 42.4 MW.
Anläggningen beräknas producera ca 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (hushåll = 5 000 kWh/år).
Cirka 850 månadsarbeten har skapats under byggtiden.

Om Cameus:

Cameus tillhandahåller tjänster och helhetslösningar för kunder som avser genomföra projekt inom förnybar energi och byggbranschen i norra Europa.

Foto: Rikard Carlström
Redaktionen