E.ON Wind Service växer på den svenska marknaden inom vindkraftsservice. Företaget har tecknat ett femårigt drift och underhållsavtal för en Nordex vindpark med en installerad effekt på 10 MW. Vindparken ligger i närheten av Gnosjö och ägs av Gnosjö Energi AB. E.ON kommer ta över det fulla ansvaret för all drift och underhåll from den 1 januari 2018.

E.ON började erbjuda andra vindkraftsägare olika former av service 2015. Man har sedan starten levererat både full service kontrakt över flera år som engångsarbeten som exempelvis bladinspektioner med rep- och växellådsendoskopier.

ab eonwind

Utöver Sverige så erbjuder E.ON Wind Service olika former av service till både onshore och offshore i USA, England, Italien och Tyskland. Som ägare till flera tusen turbiner i dessa länder har E.ON utvecklat en unik kompetens inom allt från projektering, konstruktion till drift och underhåll av vindparker. Som en helt oberoende aktör kan E.ON erbjuda skräddarsydda lösningar som är helt anpassade efter kundernas behov.

Redaktionen