Elfack – Nordens största och ledande mötesplats för hela elbranschen – är mässan som ger större turistinkomster till Göteborg än två utsålda rockkonserter på Ullevi.

Och trots att 50-årsjubliéet närmar sig märks inga ålderskrämpor:

– Tvärtom! Behovet av att mötas bara ökar – det är så vi kan bidra till att skapa nya affärer, säger Ola Lundqvist, affärsansvarig på Elfack.

Andra mässor kommer och går. Men Elfack består.
Svenska Mässans eget ellokomotiv har tuffat på i snart ett halvsekel. Alltsedan premiären 1969 har Elfack utövat en närmast magisk dragningskraft på sina målgrupper. Genom alla trendskiften, strukturförändringar och svängningar i konjunkturen.

I år anordnas den 25:e upplagan av mässan, som går vartannat år. Nästa gång, 2019, fyller den 50 år. Och det är en, i högsta grad, vital jubilar.

– Att mässan lyckats hålla sig stark beror på att den tidigt fann sin speciella nisch: ingen riktig byggmässa, inte heller en riktig industrimässa. Istället går den brett mellan branscherna, analyserar Ola Lundqvist.

Inte så att konkurrens saknas. Både i Stockholm och Umeå arrangeras elmässor. Men i en helt annan omfattning. Elfack var först på plan, satte tonen och har lyckats behålla sitt försprång genom alla år.
En framgångsfaktor är förhållandet till utställarna:

– Vi försöker vara öppna, ärliga, lyhörda och ödmjuka, förklarar Ola.

Det är viktigt att vara nära branschen, följa teknikutvecklingen, lyssna och försöka räkna ut vad som finns bakom nästa hörn. Någonstans är det ju innehållet som avgör om man vill komma hit eller inte.

Ett exempel på nytänkandet är eSmart, årets nya fokusområde där olika branscher möts för att hitta affärsmöjligheter.

– Vi har fått mycket positiv respons på initiativet, säger Ola.
– I dagens digitaliserade värld blir det ju än viktigare att träffas. Ska du göra en affär på kanske flera miljoner så vill du gärna titta den personen i ögonen, ta i hand och få känslan: nu gör vi det här. Inte bara slänga iväg ett mejl.

Till årets mässa, 9–12 maj, ansluter över 400 utställare från ett 50-tal länder. Det internationella inslaget har ökat. Allt är fullbokat, varenda kvadratmeter tillgänglig yta utnyttjas.
Över 20000 besökare väntas. Många tar specialchartrade bussar till Göteborg. Bussar går från 22 orter i Sverige, i samarbete med olika utställare.

Vad som i första hand lockar är, enligt Ola, den tekniska utvecklingen.

– Vi har lyckats fånga den genom åren. Och den har ju varit helt fantastisk under de fem årtionden mässan funnits.
– El- och energibranschen är just nu mitt i ett paradigmskifte och förändringen går i en rasande takt.

Förutom teknikutvecklingen ser han utvecklingen av anläggningen, av mäss- och konferenslokaler, hotell och restaurang, som en stor framgångsfaktor.

– Att utveckla vår mötesplats, samtidigt som anläggningen utvecklas, det går hand i hand på något sätt. Det gör att utställarna tycker det är kul att vara här, det gör att besökarna trivs.

56 procent av dem kommer inte från Västsverige. En mycket hög andel av de tillresande bor på hotell. Gothia Towers är självklart fullbokat, liksom i princip alla andra hotell i Göteborg med omnejd. Taxi har fullt upp under mässdagarna, shoppingen lever upp och restaurangerna är fullbokade. Elgrossisterna gör egna arrangemang på kvällarna, på krogar och teatrar. Nattlivet blomstrar.

– Det kommer definitivt att märkas på Avenyn att Elfack är här, säger Ola.
– Svenska Mässans läge har alltid varit en enorm fördel för Elfack. Att vi ligger där vi ligger, mitt i city.

För staden betyder det jättemycket: det turistiska inflödet under mässdagarna är över 200 miljoner kronor, enligt framlidne turistanalytikern Leif Aronssons beräkningar. 2003 visade han t ex att inflödet som Elfack genererade var större än den turistiska effekten av två utsålda konserter på Ullevi med Bruce Springsteen samma år. Elfack större än Bruce, alltså!

Redaktionen