– Vi vänder oss till alla som inser hur viktig energifrågan är för omställning till det hållbara samhället!

Den programförklaringen ger Karin Bodén, moderator på årets Power Circle Summit den 9 maj på Svenska Mässan. 

Power Circle Summit 2017 speglar en bransch i snabb förvandling, mitt i en digital revolution. Temat är “Hållbara lösningar för framtidens energianvändare – är teknik och opinion redo?”

– Vi gör ett försök att bredda energifrågan och vänder oss inte bara till kraftbolagen utan till användarsidan, till fastighetsägare och näringslivet i stort, säger Karin Bodén som leder diskussionerna vid mötet.

Karin, som till vardags är kommunikationsansvarig på Jämtkraft, menar att det är dags för kraftbolagen att bilda nya allianser:

Ett nytt energiekosystem växer fram, det är en stor omställning. För att möta de nya tjänster kunderna efterfrågar krävs nya samarbeten.

– Idag saknas en hel del av den kompetens som krävs, därför behöver kraftbolagen hitta nya kompisar att samarbeta med.

När energibegreppet vidgas förändras rollerna: mycket handlar om att leverera nya tjänster. Men också om en decentraliserad energiproduktion.

– En av de coola sakerna i den här förändringsprocessen, som vi kommer att diskutera på PCS, är möjligheten att kunna producera och lagra energi på individnivå, säger Karin.

– Det är en av de starka drivkrafter vi ser, att kunden blir alltmer delaktig.

Just nu jobbas intensivt på olika håll för att lösa lagringsproblematiken, bl a genom utvecklad batteriteknologi. Det är en oerhört viktig fråga.

 En annan fråga som kräver en lösning är balansproblematiken, som förstärks när transportsystem blir alltmer fossilfria och elbilar allt vanligare.

En jättespännande utmaning för branschen: vi har ju ingen brist på energi, men det kan bli brist på effekt – alltså svårt att få ström precis då vi vill ha den, t ex om alla laddar sina elbilar samtidigt på morgonen. 

För energibolagen innebär den digitala revolutionen bl a att utveckla och effektivisera kärnverksamheten med Big Data.

– Jag tror att medvetenheten inom kraftindustrin om vad som är på gång är ganska hög. Banker, telekom och flera andra branscher har ju redan genomgått den digitala omvandling som vi är mitt uppe i, säger Karin.

Hon ser en stor möjlighet för kraft- och nätbolagen – för dem som vill ta den:

– Det handlar om att titta framåt: vart är vi på väg, vad händer i omgivningen. Och sedan är det tid att agera, menar hon. För de som tänker att vi gör som vi alltid har gjort kommer inte att finnas kvar om några år, åtminstone inte i samma roll, avslutar Karin Bodén.

Redaktionen