Eolus har tecknat avtal med KGAL, en tyska kapitalförvaltare, avseende försäljning av två vindparker i södra Sverige med en installerad effekt om 46,8 MW. Den preliminära köpeskillingen för vindparkerna uppgår till 57,7 MEUR.

Affären omfattar vindparkerna Sötterfällan med en installerad effekt om 36 MW och Anneberg med en installerad effekt om 10,8 MW. Vindpark Sötterfällan i Jönköpings kommun beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019. Vindpark Anneberg i Tidaholms kommun beräknas överlämnas nyckelfärdig i december 2018.

– Vi är väldigt glada över att ännu en gång tillkännage ett avtal med KGAL rörande investeringar i svensk vindkraft. Det visar på det ömsesidiga förtroende som skapats genom det avtal som tecknades mellan våra bolag förra året och sätter fokus på de starka erbjudanden Eolus har på den svenska marknaden säger Eolus VD Per Witalisson.

Som en del i affären har Eolus fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster rörande båda vindparkerna för att maximera utfall och produktion från anläggningarna.

ab sotterfallan

– Genom detta avtal utökar KGAL sitt innehav av svensk vindkraft och vi kommer att göra vårt yttersta för att leva upp till de förväntningar som följer av att förvalta deras investeringar säger Eolus vice VD och operative chef Marcus Landelin.

– Denna andra investering med Eolus understryker KGAL:s strategi att bygga och utveckla förtroendefulla partnerskap med erfarna och pålitliga partners som erbjuder konkurrenskraftiga och hållbara förnybara energitillgångar till nytta för våra investerare. Vi är glada över att ha utökat vår marknadsnärvaro i Sverige säger Matej Lednicky, ansvarig för transaktioner rörande infrastruktur hos KGAL.

Genomförandet av transaktionen, som omfattar förvärv av samtliga aktier i de två bolag som äger respektive vindpark, är beroende av att ett antal villkor uppfylls före tillträde.

På bilden: Vindpark Sötterfällan i Jönköpings kommun som beräknas överlämnas nyckelfärdig under sommaren 2019.
Redaktionen