Sveriges längsta sammanhängande fjärrvärmenät finns i Skåne och sträcker sig från Helsingborg via Landskrona till Lundasystemet. Evita är namnet på den nyutbyggda sträcka mellan Energiknuten i Landskrona och Örtoftaverket. Det unika samarbetet sker mellan Öresundskraft i Helsingborg, Landskrona Energi och Kraftringen Energi i Lund.

Den nyss utbyggda fjärrvärmekulverten är 29,5 kilometer lång och har en rördimension om 500 mm. Den går mellan Landskrona och Örtoftaverket. Den knyter ihop fjärrvärmesystemen i Helsingborg, Landskrona och Lund och effektiviserar användningen av fjärrvärme i den västskånska regionen. Den nya ledningen ansluter till den förbindelse som sedan tidigare finns mellan Helsingborg och Landskrona.

Bygget har skett i samverkan mellan sydvästra Skånes tre största fjärrvärmeleverantörer: Öresundskraft AB i Helsingborg, Landskrona Energi AB och Kraftringen AB i Lund. Örtoftaverket försörjer redan Eslöv, Lund och Lomma med fjärrvärme.

Starkare tillsammans
– Vi har nu jobbat med det nya sammankopplade nätet i drygt ett år, säger Johan Holmstedt, vd i Landskrona Energi AB. Det har varit roligt och spännande när tre organisationer arbetar tillsammans. Vi träffas mycket mer nu, drift- och underhållsgängen träffas och lär känna varandra och vi planerar revisionsarbeten gemensamt. Det blir tydligt att tillsammans blir man faktiskt starkare.

– Samarbetet gör att vi tillsammans kan optimera våra fjärrvärmeleveranser. När någon del i systemet faller ifrån kan vi på ett mycket bättre sätt avhjälpa problemen och matcha olika enheter med varandra. Både planerade och oplanerade avstängningar blir lättare att hantera och vi tar bättre hand om restvärme i systemet. Vi var inte hundraprocentigt duktiga på samkörning i början, men här sker ett ständigt lärande, säger Johan Holmstedt, som också ser fram emot nya möjligheter när forskningsanläggningen ESS i Lund blir klar.

Det unika samarbetet gör det också möjligt att på ett nytt sätt räkna på hela systemet och se vilka ingående anläggningar som kan fasas ut.

Utbyggnaden mellan Landskrona och Lund har totalt kostat 320 miljoner kronor och den har erbjudit en rad utmaningar. Två pumpstationer har byggts, en i Landskrona och en i Örtofta, överföringen i Landskrona har förstärkts, fyra vattendrag har passerats med styrd borrning, liksom järnvägar.

Utmaningar och möjligheter
– En utmaning har varit att det är många markägare längs vägen där projekteringar och utbyggnad har utförts. Gamla och nya pumpstationer har förmåtts ”prata med varandra”. Vattenledningar och fiber har också samförlagts.

Olika problem och brister har kunnat åtgärdas på vägen och nya möjligheter har uppstått.

– När vi passerade Häljarp med kulvertdragningen förberedde vi så att det lokala nätet kunde anslutas. Ledningen passerar även Kävlinge, där även en förberedelse utfördes för att ge möjlighet att erbjuda hållbar uppvärmning via fjärrvärme. Vi har också kommit väldigt långt med Kävlinge kommun och vi har goda förhoppningar på en utbyggnad framöver, säger Johan Holmstedt.

Kulvertbygget har passerat flera arkeologiskt intressanta platser såsom Karl XI:s fältläger. 179 arkeologiska sökschakter har avverkats.

FAKTA:
Evita fjärrvärmekulvert mellan Landskrona och Lund.
Längd: 29,5 km.
Kostnad: 320 milj kr.
Byggare: Veidekke.
Byggtid: 16 månader.
Bygghastighet: Tio meter i timman.
Sektioneringar: 5 st.
Rörtryckningar: 16 st.
Pumpstationer: 2 st, flöde 1000 m3 i timman.
Flödeshastighet: 1,7 km/s
Bredband och vattenledning medföljer.

Gösta Löfström

På bilden:
Sveriges längsta sammanhängande fjärrvärmenät har byggts i Skåne.