Bilen, huset och elnätet sammankopplade i ett intelligent nätverk. I ett pilotprojekt kopplas Audi Smart Energy Network för första gången upp mot elnätet. Ett projekt som har stor betydelse för att balansera variationer i elsystemet med allt fler eldrivna bilar.

Som ett led i utvecklingen mot allt fler eldrivna bilar driver Audi ett pilotprojekt för att öka andelen förnybar energi. I projektet kopplas solcellsanläggningar hos hushållen i Zürich och hemstaden Ingolstadt till stationära lagringsbatterier. En intelligent mjukvarulösning från startup-företaget Ampard i Zürich styr solenergin till elbehovet i bilen, hushållet och värmesystemet. Unikt för pilotprojektet är uppkopplingen mot elnätet. Genom ett inbyggt kommunikationsgränssnitt blir alla system sammankopplade till ett slags virtuellt kraftverk och smart elnät.

De uppkopplade hemlagringsbatterierna hjälper till att balansera elnätet. Genom att tillfälligt mellanlagra mindre mängder el, utjämnar de fluktuationer mellan kraftproduktion och förbrukning. Den privata förbrukningen optimeras genom att andelen solenergi kan öka och ger samtidigt lägre elkostnader till ägarna.

Audi Smart Energy Network pilot project: eco-electricity intelli

– Vi ser på eldriven mobilitet i ett kontext där energisystemet i allt högre grad baseras på förnybara energikällor. Genom pilotprojektet driver vi på utvecklingen genom förvalificeringen som gör det möjligt att tillföra kraft till elnätet. Det är nu för första gången möjligt ner till nivån att det individuella hushållet hjälper till att balansera hela elnätet, säger Dr. Hagen Seifert,  Head of Sustainable Product Concepts på Audi.

På vägen mot hållbar mobilitet arbetar Audi med att utveckla tjänster som sträcker sig utöver själva produkten. En viktig område är alla tillfällen där bilen interagera sömlöst med en uppkopplad omvärld. I speciellt fokus är tjänster som involverar interaktionen mellan bil och omgivning.

På bilden:
Laddhybriden Audi Q7 e-tron quattro.
Foto: Audi

Redaktionen