Boende, kontor och restauranger i Oceanhamnen kommer att lämna ifrån sig mat- och toarester. Av detta görs biogas som går tillbaks till området. Där gasen kan användas för till exempel matlagning.

Kretsloppet med avfall och biogas till den nya stadsdelen Oceanhamnen beräknas spara runt 800 ton klimatgaser årligen. Besparingen är så framträdande att Öresundskraft erhållit 1,1 Mkr från Klimatklivet för att dra en 700 meter lång gasledning från Öresundsverket till Oceanhamnen.

– Våra beräkningar visar på en sammanlagd besparing på över 33 000 ton över en 40-årsperiod, berättar Lars Göransson, gasspecialist på Öresundskraft.

Biogas är en av flera nyttor som Öresundskraft ska distribuera. Ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, el och fiberkabel ska också dras till Oceanhamnen, en av de fyra stadsdelarna i stadsutvecklings-projektet H+. En dialog pågår också med byggaktörerna på området om bland annat solceller, elbilsladdning och smarta elnät.

ab oceanhamnen

Produktionen av biogas ska ske vid NSVA, granne till Oceanhamnen. Produktionen ska bli extra effektiv tack vare det trerörssystem som ska installeras i fastigheterna på området. Det innebär att matavfall, toalettavfall och tvätt- och duschvatten går i tre separata ledningar till Öresundsverket. Genom att inte blanda allt avfall och vatten i samma ledning ökar torrhalten och det ger ett bättre gasutbyte vid rötningen.

– Byggaktörerna är intresserade av biogas, berättar Lars Göransson. Gas är efterfrågad av krögare och restauranger och det går fint att dra ledningar inne i husen till öppna spisar och altaner. Vi för också en dialog med Helsingborgs stad om gaslyktor och gasgrillar på områdets offentliga ytor där de boende kan träffas och umgås.

Foto: Jarghon Feras
Redaktionen