Idag den 16 november sker invigningen av GAROs utbyggda fabrik i Szczecin, Polen. Anläggningen om cirka 7 500 kvadratmeter blev klar i september och har lett till mer än en fördubbling av fabriksytan och monteringskapaciteten.
I linje med bolagets miljöpolicy har fabriken utrustats med en 70 kw solanläggning bestående av 276 solpaneler från GARO och med energibesparande LED-belysning.

– Jag är mycket nöjd med den nya anläggningen där produktionen bedrivs enligt LEAN-metoden , kommenterar GAROs polske VD Marek Samborski.

– Invigningen av den utbyggda polska verksamheten markerar målgång för ett mycket väl utfört investeringsprojekt. Den utökade kapaciteten här i Polen är viktig för koncernens fortsatta tillväxt , kommenterar GAROs koncernchef Carl-Johan Dalin.

ab garo fab

GARO är ett företag, som under eget varumärke, utvecklar och tillverkar innovativa produkter och system för elinstallationsmarknaden. Verksamhet bedrivs i Sverige, Norge, Finland, Irland och Polen och koncernen är organiserad i två affärsområden GARO Sverige, och GARO Övriga marknader. GARO har ett brett sortiment och är marknadsledande inom ett flertal produktområden. Koncernen omsatte 2016 MSEK658 och har cirka 360 anställda. Huvudkontoret finns i Gnosjö.

Affärsidén är att ”med fokus på innovation, hållbarhet  och design utvecklar GARO lönsamma helhetslösningar för elbranchen”.

Redaktionen