I oktober försattes 486 aktiebolag i konkurs. Det är en ökning med fyra procent jämfört med samma period förra året. Sju län uppvisar minskade siffror hittills i år, däribland Stockholm och Västra Götaland – medan konkurserna ökar i hela 14 län. Hur är konkursläget där du bor?

– Detta är sjunde månaden under 2017 där vi ser en ökning i konkursstatistiken. Geografiskt sett är det vissa län som sticker ut med högre konkurssifffor sett till helåret, säger Krister Jonsson, VD på Creditsafe.

Den största konkursen i oktober var Golv- och murningsföretaget MA Gruppen i Halmstad, som ansökte om rekonstruktion i augusti. De hade enligt det senaste bokslutet en omsättning på 73 miljoner och 64 anställda. Detta var också den största arbetsgivaren som försattes i konkurs. Den näst största konkursen sett till antal anställda är behandlingshemmet Hassela Gotland med sina 45 anställda.

ab gris

De sju län som går bäst och som uppvisar en nedgång hittills i år är Värmland, Kalmar, Örebro, Halland, Västra Götaland, Stockholm och Uppsala. I resterande län har konkurserna ökat. Störst ökning noteras i Västmanland (från 51 till 117) där konkurserna ökat med hela 129 procent. Även på Gotland har konkurserna ökat markant i år (från 83 till 118) och en ökning med 100%.

Totalt drabbades 1 118 anställda av konkurserna, vilket är en minskning med sju procent jämfört med samma period förra året. Den genomsnittliga omsättningen på de konkursade bolagen var 3,5 miljoner. Det genomsnittliga aktiebolaget som gick i konkurs i oktober hade tre anställda och 27 av aktiebolagen hade fler än tio anställda. 246 konkursade aktiebolag har en (1) eller ingen anställd.

Sett till årsbasis har konkurserna ökat med tre procent. Totalt har 4550 aktiebolag gått i konkurs under 2017, samma siffra för motsvarande period i fjol är 4433.

Redaktionen