Analysverktyget 3000CS är ett onlineinstrument som erbjuder automatiserad mätning av klorider och sulfater på ppb-nivå för korrosionskontroll inom kraftproduktion.

METTLER TOLEDOs avdelning för Processanalys lanserar ett onlinebaserat instrument för direktmätning av korrosiva joner som förekommer i kraftverksvatten och -ånga.   Klorider och sulfater orsakar gropbildning och spänningskorrosion hos kostsamma kraftverkskomponenter som turbiner och pannor, vilket medför omfattande underhåll och oplanerade driftavbrott. Att övervaka dessa joner redan vid låga ppb-halter har därför identifierats som viktiga mätningar inom kraftverkskemi.

METTLER TOLEDOs analysverktyg Thornton  3000CS  möjliggör onlinebaserade mätningar på en spårningsbar nivå av klorid och sulfat för korrosionskontroll. 3000CS använder mikrofluidisk kapillärelektrofores, en teknik för jonseparation, som är ett alternativ till kostsamma offline-metoder som jonkromatografi och induktivt kopplad plasma.

Enheten har halvautomatisk kalibrering och ett intuitivt, pekskärmsbaserat gränssnitt, vilket gör det möjligt att använda instrumentet utan omfattande utbildning. METTLER TOLEDOs intelligenta sensorteknik i analysverktyget genererar diagnostik som förutspår när underhåll eller byte av förbrukningsartiklar kommer att krävas.

– 3000CS möjliggör exakta klorid- och sulfatmätningar var 45:e minut utan inblandning från användaren”, berättar Akash Trivedi, produktansvarig på METTLER TOLEDOs avdelning för  Processanalys. Den erbjuder kontinuerlig övervakning av skadliga joner och ger snabb avkastning på investeringen genom att eliminera behovet av kostsamma interna eller externa laboratorietester.

Redaktionen