Den fossila energibranschen kan betraktas som en döende sektor. Det anser allt fler experter, företag och investerare eftersom både vindkraft och solenergi idag i många fall kan producera el till en låg kostnad utan negativ klimatpåverkan. En tredje förnybar sektor, marin energi, är på kraftig frammarsch och EU har fyrfaldigat budgeten från det sjunde ramprogrammet som avslutades 2013 till det nya Horizon 2020.

Det är glädjande och viktiga nyheter, tycker Minestos VD Anders Jansson, men det krävs samordnande insatser från medlemsstater och här ligger Sverige långt efter.

– Den svenska Energimyndigheten skall investera 53MSEK mellan 2015-2018 inom marin energi. Det är en tjugondel av vad Wales regering gör mellan 2015-2019, ett land med 3 miljoner invånare. Sverige har flera ledande bolag inom vågkraft och tidvattensektorn och det här är ett ypperligt tillfälle att skapa tusentals nya jobb och en helt ny exportsektor, säger han.

Anders Jansson efterlyser en högre ambition från politiskt håll om marin energi skall kunna spela en viktig roll i strävan efter ett fossilfritt samhälle och vara en del av den svenska ekonomin.

– Jag efterlyser primärt en garantifond som underlättar för kunder att köpa de första demonstrationsinstallationerna. Detta skulle snabbt markera Sveriges ställningstagande för utveckling av marin energi. Genom att förenkla den första försäljningen blir bolagen snabbt självförsörjande vilket är den största utmaningen för unga bolag inom ny energiteknik, förklarar Anders Jansson.

Anders Jansson, som varit med och utvecklat branschen de senaste tio åren, är optimistisk inför klimattoppmötet i Paris, 30 november till 11 december. Han tror att ett nytt klimatavtal kommer att skrivas under, vilket i sin tur kommer att öka potentialen för marin energi betydligt.

– Marin energi är en av världens största outnyttjade förnybara energikällor och har potentialen att bli en betydande komponent i energipusslet för att hejda den globala uppvärmningen och skapa det fossilfria samhälle som klimattoppmötet tar sikte på, säger Anders Jansson.

Minesto offentliggjorde nyligen att man tillförts 145MSEK via en emission av units och är godkänt för notering på First North vid Nasdaq Stockholm. G&W Fondkommission är finansiella rådgivare till Minesto i samband med noteringen och nyemissionen. Under 2015 har bolaget vidare säkrat investeringar från de europeiska regionala utvecklingsfonderna via Wales regering (cirka 122 miljoner kronor) samt KIC InnoEnergy (cirka 33 miljoner kronor). Nu är det svenska företaget på god väg att bli ett av de första företagen i världen att bygga en kommersiell tidvattenskraftpark, i Holyhead, Wales, Storbritannien. Tidvattenkraftparken kommer initialt att kunna leverera el till motsvarande 8 000 hushåll och skapa lokala arbetstillfällen i såväl bygg- som driftsfasen.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt Deep Green har producerat el i drygt två år i vattnen i Strangford Lough, Nordirland. Deep Green är det enda beprövade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan utvinna förnybar marin energi från relativt långsamma vattenströmmar, vilket ses som ett genombrott för hela industrin för förnybar energi.

Minesto har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser inför listning på First North vid Nasdaq Stockholm. Planerad första noteringsdag är 9 november.