I ett gemensamt uttalande i samband med Nordiskt Färjedriftsmöte i Vaxholm 5-6 september enades rederierna gemensamt arbeta för tre strategiska mål.

– Bibehållen eller minskad bemanning med bibehållen säkerhet och service,

– minskat fossilberoende genom miljöteknisk utveckling,

– samverkan kring relevanta forskningsprojekt.

polferriesdirectferries-big

Dessa mål ska stimulera till utveckling av vägfärjeverksamheterna och skapa förutsättningar för samarbetsprojekt mellan de nordiska länderna.
Uppföljning av de åtgärder och insatser som kommer att vidtas ska presenteras vid Nordiskt färjedriftsmöte 2019.

Vaxholm 6 september 2017

Mats Rosin VD Finferries, Finland
Magnus Eriksson Teknisk inspektör Ålands landskapsregering
N N, Statens Vegvesen, Norge
Jan Fritz Hansen, Faerge Sekretariatet Danmark
Anders Werner rederichef Trafikverket Färjerederiet

Redaktionen