NTI CADcenter, som bland annat är en av Europas största leverantörer av Autodesks mjukvarulösningar till bygg och industri, har övertagit det erkända tyska bolaget CWSM GmbH Software Solutions.

I och med övertagandet av CWSM GmbH Software Solutions består NTI-gruppen av en total personalstyrka på 250 personer fördelat på kontor i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland. Koncernomsättningen förväntas överstiga 400 miljoner år 2017.

Per Olsson, VD för NTI CADcenter i Sverige, kommenterar expansionen i Tyskland:

– Vi befinner oss mitt i en digital revolution. Kunderna ställer nya, högre krav och deras användning av mjukvaruapplikationer förändras i snabb takt. Dessa höga förväntningar från användarna kräver etablerade serviceleverantörer som kan möta upp med rätt resurser för rådgivning, utveckling och support kring ett brett spektrum av applikationer.

a cad

Om CWSM GmbH Software Solutions:
Sedan 1990 har CWSM GmbH Software Solutions ( www.cwsm.de) verkat som auktoriserad IT-utvecklare med specialitet inom CAD-applikationer, GIS-lösningar och IT-systemlösningar. Företaget utvecklar hård- och mjukvarulösningar och stöttar introduktionen av nya teknologier. Med fem kontor i Magdeburg, Berlin, Dresden, Mannheim och Bottrop arbetar man med verksamheter i Tyskland, Luxemburg och Österrike.

Baserat på teknologierna från Autodesk och Oracle utvecklar CWSM GmbH Software Solutions databas- och webbaserade mjukvarulösningar.
Företaget rådger och stöttar dessutom kunderna med introduktionen av BIM-processer och applikationer inom industri, datahantering och plant.

Om NTI CADcenter:
NTI CADcenter (www.nticad.se) startade år 1945 i Danmark som Nordisk Tegnemaskine Industri A/S. För ca 30 år sedan beslutade ledningen att man skulle vidareutveckla konceptet till att också omfatta CAD-lösningar.

Idag är NTI CADcenter en av Europas största leverantörer av lösningar och tjänster. Med avdelningar i Danmark, Norge, Sverige och Tyskland täcker man alla företags behov för CAD, CAM, GIS, dokumenthantering och Facility Management – från rådgivning och behovsanalys via hårdvara och mjukvara till utvecklingsuppgifter, undervisning, underhåll och support.

NTI CADcenter är Autodesk Platinum Partner och Microsoft Gold Partner.

Redaktionen