I många projekt arbetar Sustainable Innovation med att sänka trösklar för fossilfria fordon, öka efterfrågan och samtidigt utveckla tekniken för elnäten att smidigt hantera detta. Nu är boomen för smarta elnät och elbilarna nära.

Utvecklingen går snabbt framåt. Artiklar såsom den om nybilsköp i NyTeknik och om elbilen i en bilaga till Dagens Industri tillsammans med den stora efterfrågan från näringslivsinitiativ som Nollzon är några exempel som visar hur beslut vid fordonsköp snabbt kan leda till ett mer hållbart energisystem. Som en följd av detta kommer vi att behöva hantera ökade effektuttag i elnäten så att inte hela gatan slocknar när grannarna kommer hem och pluggar i sina elbilar.

Istället för att dra nya och dyra kraftledningar kan vi använda oss av smarta, digitala system för att styra effekten. Det kan i praktiken innebära att bilen och värmepumpen väntar med att starta till dess att matlagningen är klar. I större fastigheter kan man även ta till energilagring och effektbalansering för att hjälpa systemet.

ab sust

Behovet av att upphandla och förstå dessa nya systemlösningar är stort. Som start på det nya året finns ett antal spännande inspirationstillfällen att delta i för alla som är intresserade:

17 januari: Ny beställarsamverkan för lokala energisystem
22 januari: Besök i Sveriges smarta(ste) elnät
22 februari: Frukostseminarium om elektrifierad godslogistik

Fler aktiviteter på sust.se/event

Sustainable Innovation AB är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Föreningen för energi- och resurseffektivisering (Effekt) där Riksbyggen, Vattenfall, Göteborg Energi, Fagerhult, Toyota, Stockholmshem, ÅF, Intel, White, Centigo och WSP är medlemmar. Vi driver projekt som visar vägen till ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt. www.sust.se

Redaktionen