Den nya regeringen i Nederländerna vill införa ett prisgolv för att skynda på utfasningen av kolkraft. Detta är glada nyheter för Frankrikes president som vill få hela EU att införa ett prisgolv för alla medlemsländer. Det här skriver LOS Energy.

En grön våg sköljer över Europa. Låga strömpriser innebär utmaningar för den massiva satsningen på förnybar kraftproduktion. För att göra förnybar energi konkurrenskraftig vidtar därför myndigheter i flera länder olika åtgärder för att fördyra fossil kraftproduktion. Något som självklart höjer elpriset.

Flera länder vill ha eller har redan infört prisgolv. Sist ut är den nya regeringen i Nederländerna. De vill införa ett koldioxidprisgolv för kraftproduktion för att på sikt helt fasa ut kolkraften. Om förslaget blir verklighet, införs prisgolvet på koldioxid 2020.

Priseffekten för Norden är osäker Nederländerna är idag beroende av att importera stora mängder kraft från alla grannländer. Norge levererar också kraft till Nederländerna och idag är inte kabelförbindelsen mellan Nederländerna och Norden särskilt stor. Men Danmark har planerat en förbindelse, så priseffekten för Nordens del kan öka. Om Nederländerna hinner anlägga fler vindkraftsparker innan prisgolvet blir verklighet 2020, kan priseffekten för Norden bli minimal.

dbtwig3vgmcsxctxgjk9

Fler ambassadörer
Frankrikes president, Emanuel Macron, vill få med EU på införandet av ett prisgolv. I Storbritannien har man redan infört ett prisgolv på koldioxid. Och det har fått önskad effekt: kolkraften har i det närmaste eliminerats på marknaden och landet har nu flera offshore-turbiner än något annat land. En milstolpe nåddes när Storbritannien tidigare i år hade sin första dag utan kolkraft sedan 1882.

Prisgolv på koldioxid kan potentiellt leda till en allmän höjning av kraftpriserna i Europa och därmed även i Norden. Orsaken är att länderna handlar el med varandra, vilket gör att prisändringar i Europa påverkar Norden direkt via kabelförbindelser.

Kan smitta politiskt
Frankrike, Nederländerna och Storbritannien hamnar så småningom i ett starkt läge om alla väljer att införa ett prisgolv. Detta kan smitta politiskt och leda till att flera länder i Europa väljer att ta till samma metod.

Kommer EU falla till föga?
På sikt kommer kanske EU falla till föga för pressen från Frankrikes president och andra krafter i EU och införa ett gemensamt prisgolv på koldioxid för alla medlemsländer. Det pågår för närvarande förhandlingar om framtidens koldioxidmarknad, men än så länge finns det inget som tyder på att ett införande av ett gemensamt prisgolv på koldioxid står på agendan.