a8b5dc889aea4dc50_800x800ar
Redaktionen Publicerat 24th Apr

Skanska har tecknat avtal med SFE Produksjon om att bygga Østerbø kraftverk i Høyanger kommun, Norge. Kontraktet är värt...

a93e6e97b44d7bf5f_800x800ar
Redaktionen Publicerat 20th Apr

Genom en positioneringstjänst från PosTrack har E.ON Gas förbättrat hanteringen av sina järnvägstransporter. Projektet...

aSörbyparken-vindkraft-1
Redaktionen Publicerat 10th Apr

  För att kunna ansluta Sörby vindpark till elnätet byggde Ellevio en nära tre mil lång ledning från ett ställverk...

1branch-1575117_960_720
Redaktionen Publicerat 07th Apr

Ur klimatsynpunkt är bioenergi från stubbar klart bättre än energi från fossila bränslen, såsom naturgas och kol....

1windmill-1206385_960_720
Redaktionen Publicerat 05th Apr

Digpro, ledande leverantör inom geografisk IT och Network Lifecycle Management i Skandinavien, fortsätter att växa på...

1background-1872802_960_720
Redaktionen Publicerat 03rd Apr

Norrköpingsbolaget Againity har nu levererat ett system för elproduktion från metangas till avloppsreningsverket i Norrköping....

a955698710_48bb837761_b
Redaktionen Publicerat 28th Mar

Europaparlamentet, Europeiska rådet och Europeiska kommissionen är överens om att ändra energimärkningen i EU. Den nuvarande...

a19453976753_5c7a2438e9_b
Redaktionen Publicerat 27th Mar

Till 2020 ska Scania ha fossilfri elförsörjning där det är möjligt i världen. Det meddelar Scania inför Earth Hour...

a8e72ffdcec258ea8_800x800ar
Redaktionen Publicerat 24th Mar

I dag, fredag 24 mars, besöker Kinas energiminister Nur Bekri Preems raffinaderi i Göteborg. Besöket görs   tillsammans...

1digital-arts-1437346_960_720
Redaktionen Publicerat 22nd Mar

För att bidra till att Sverige och FN når de högt uppsatta klimatmålen till 2020 inleder Tele2 nu ett omfattande arbete...