Två vattentäkter – två vattenverk – en stad. Nu är vattenförsörjningen i Linköping framtidssäkrad

Projektet med att bygga om Linköpings två vattenreningsverk har pågått under flera år. Nu är renoveringen av Råberga, som byggdes redan 1917, avslutad vilket innebär att Linköpings framtida vattenförsörjning, med god dricksvattenkvalitet, nu är säkrad.

– Råberga som är Linköpings äldsta vattenverk var i stort behov av renovering och flera delar har under projekttiden bytts och/eller renoverats på olika sätt. Mycket har gjorts, bland annat har råvattenintaget byggts in och bytts ut. Det gamla gallret har ersatts med ett maskinrensat galler och förbättrade mätare, en ny – 145 m lång – kulvert i mark har byggts där UV-ljusen finns installerade säger Joakim Persson, produktionschef Affärsområde Vatten och Avlopp på Tekniska verken.

Redaktionen