Österåkers kommun har idag cirka 40 000 invånare men inom ett antal år beräknas ytterligare 10 000 personer bo i kommunen. Det är därför E.ON Värme AB har byggt en ny modern fjärrvärmeanläggning på Sandkilsvägen i Åkersberga.

–Det nya verket började byggas i början 2014. Verket spänningssattes i slutet av november och vi räknar med första värmeleverans dagarna före jul, berättar Thomas Nyberg, projektansvarig på E.ON Värme AB. Helt färdigt och klart för övertagande ska det vara i mars nästa år.

–Idag har vi fyra produktionsanläggningar i Österåker som börjar bli till åren. Det var dags att modernisera produktionen, fortsätter Thomas Nyberg. Vi fick tillstånd till etableringen i mellandagarna 2013 och började gräva direkt i januari i år.

Den nya anläggningen, som heter Sandkilsverket, blir på totalt 49,2 megawatt. Av det är 13 megawatt en biobränsleeldad anläggning för våta bränslen med 3 megawatts rökgaskondensor, 4 megawatt pellets, 11 megawatt bioolja och 11 megawatt eldningsolja 1.

På samma fastighet står idag Panncentralen Sandkilsvägen. Den rivs när det nya verket är driftssatt och är stabilt. Där kommer E.ON att anlägga dagvattendammar enligt miljötillståndet.

Projektet har rullat på väldigt bra. Det består av två stora totalentreprenader en för mark och bygg och en för processutrustning. Dessutom några mindre entreprenader, t ex för Trafo.

Bygg och mark entreprenad har Peab Stockholm med Johan Meyer som planeringschef, processleverantör är Järnforsen Energi System AB. Projektledning: Thomas Nyberg för E.on Värme tillsammans med Anders Taflin på Midroc Project Management AB. Bo Hagman från Midroc är samordningsansvarig under byggnationen och beställarens man på plats.

–Det första vi gör nu före jul är att checka av oljedelarna, berättar Thomas Nyberg. Sedan backar vi tillbaks till den gamla anläggningen under jul och nyår. Vi vill inte störa driften under helgerna. Efter nyår går vi igång med fasta bränslen, enligt planen den 5 januari. Då stänger vi den gamla anläggningen och kör enbart den nya.

Det är olika tryckklasser på gamla och nya systemen.

–Vi har så klart grövre dimensioner i det nya verket. När vi startar pumpningen trycker vi bort delar av den gamla produktionen. Det blir provdrift under februari innan övertagandet i slutet av mars.

De andra verken som tas ur drift utöver Panncentralen Sandkilsvägen är två fossil spetsscentraler och en gammal värmepump som går ur drift. De gamla oljecentralerna är från 70-talet. Den befintliga anläggningen på Sandkilsvägen är från sent 90-tal så den är inte så gammal, men det är stor skillnad i kapacitet och teknik jämfört med den nybyggda.

Vintertid i den befintliga anläggningen har man en kapacitet på 25-26 megawatt. I den nya blir det totalt 42 megawatt.

–Kapacitetsmässigt är vi redo för den expansion som Österåkers kommun räknar med och mer därtill. Vi räknar inte med att behöva bygga nytt under säkert 25 år, säger Thomas Nyberg. Vi kommer inte att ha problem med att möta tillväxten för såväl industrier som privatkunder. Och vi kan dessutom vara med i eventuella framtida regionala nät i stockholmsregionen.

–Vi kommer att använda 100% förnybara bränslen även vid tillväxt. Vi får en mycket högre effektivitet och verkningsgrad på alla sätt i den nya anläggningen. Miljömässigt vinner vi mycket framför allt för att vi har 100% förnybar produktion. Under grundproduktion har vi redan idag ingen fossil produktion i Åkersberga. Den är en ren reserv. Alla andra utsläpp sjunker betydligt med den nya anläggningen. Vi har ett ganska strängt miljötillstånd som vi kommer att klara.

Investeringen i Sandkilsverket överstiger 100 miljoner.