Preem är en av landets bästa arbetsgivare och placerar sig på andra plats när medarbetare betygsätter sina arbetsplatser. Det visar Universums årliga undersökning Sveriges Bästa Arbetsgivare, där medarbetarna bedömer sin nuvarande arbetsgivare utifrån de tre faktorerna intern identitet, nöjdhet och lojalitet.

– Jag är så stolt över att vara en del av Preem, ett bolag med en inspirerande vision och tydliga värderingar som vi är fast beslutade att göra till en del av vår vardag. Vi har också under de senaste två åren arbetat fokuserat med vårt Employer Brand både internt och externt. Jag är övertygad om att det är kombinationen av detta samt arbetet med vår kultur och våra värderingar som nu ger resultat, säger Christian Bjerdén, HR Direktör på Preem.

ab preem vv

– Att våra medarbetare så högt värdesätter oss som arbetsgivare är otroligt glädjande och en förutsättning för att Preem ska lyckas nå sina högt ställda mål för att ta oss in i framtiden. Jag är förstås både hedrad och stolt över att ta emot detta fina pris, fortsätter Christian Bjerdén, HR Direktör på Preem.

– Grunden till ett trovärdigt Employer Brand ligger i att man har en stark och tydlig kultur som medarbetarna lever. Genom att skapa en bra miljö för medarbetarna ges arbetsgivaren möjlighet att behålla och attrahera rätt talanger, vilket i förlängningen bygger ett starkt och trovärdigt arbetsgivarvarumärke, säger Claes Peyron, Managing Director Nordics, Universum.

Den fullständiga rankingen finns på http://universumglobal.com/se/sveriges-basta-arbetsgivare-2017

Redaktionen