I Haninge kommun pågår byggnationen av det nya Fredrik Yrkesgymnasium som ska ligga intill Fredrika Bremergymnasiet i Handen. Den nya gymnasiebyggnaden beräknas stå färdig för slutbesiktning under våren 2016.

Byggnadens uppvärmning kommer att ske med värmepump, solfångare och ett energilager under huset som tar till vara på solvärmen. Fjärrvärme används vid spetsbelastning. Säsongslagret ligger under byggnaden där solens energi lagras för att användas till värme och varmvatten under hela läsåret.

Säsongslagring

Tornberget Fastighetsförvaltnings AB i Haninge uppför Fredriks Yrkesgymnasium som blir Sveriges mest energieffektiva yrkesskola tack vare ASES säsongslagringssystem.

Byggnaden ska innehålla verkstäder, teorisalar, administrativa delar samt ett tillagningskök med matsal. Bruttoarean blir cirka 10000 kvm. Tornbergets verksamhet omfattar huvudsakligen ägande och förvaltning av kommunala verksamhetslokaler, skolor, förskolor, äldreboende, omsorgsboende, bibliotek, fritidsgårdar med mera. Bolaget är helägt av Haninge kommun.

Vad är det unika i projektet?

– Att vi värmer ett lager med solfångare, där solfångarna kan ladda lagret året om så länge temperaturen från solfångarna håller högre temperatur än lagret. Alltså kan en solig januaridag värma lagret. Hittills har jag ej stött på någon värmepumpsapplikation med lägre energiförbrukning och COP-tal, årsmedelfaktor på cirka 6,75 på liknande applikation som varit i drift i cirka fem år, säger Kaj Nilsson, VVS/Energiingenjör vid Tornberget Fastighetsförvaltnings AB.

Energianvändning

Energianvändningen beräknas till cirka 28 kWh/kvm/år för värme, varmvatten och fastighetsel, varav värme står för 15 kWh/kvm/år

Yrkesgymnasiet ska hålla en hög täthet och ska i medeltal klara 0,3 l/s vid 50 Pascal övertryck, vilket är lika med kravet på täthet för passivhus.

– Sol- och Energiteknik AB med säte i Huskvarna levererar solfångarna och har varit behjälpliga att dimensionera solfångarna till konsulten som projekterat ASES-anläggningen, säger Kaj Nilsson.

ASES står för Active Solar Energy Storage. Byggnaden kommer att utrustas med 1050 kvadratmeter solfångare, som är en del i ett energilagringssystem. ASES är ett system som innebär att sommarens solenergi lagras i ett säsongslager under byggnaden i ett 6000 kvadratmeter stort lager.

Solfångarna beräknas ha en livslängd på 25-30 år. Slangarna i energilagret cirka 100 år.

Extremt låg

Energianvändningen på 28 kWh/kvm/år för värme, varmvatten och fastighetsel är extremt låg då skolan innefattar, bilverkstad, lackeringsboxar, svetsbås och storkök, vilka alla använder mycket energi och ventilation. Kravet på maximal energianvändning enligt BBR ligger på 76 kWh/kvm/år för denna typ av byggnad!

Haninge kommun ligger i framkant med uppförandet av denna utbildningsanläggning. ASES-systemet består i denna byggnad av solfångarna, dessutom sex stycken värmepumpar om totalt 360 kW i effekt och 6000 liters ackumulatortankar för varmvatten, i kombination med 40 km slang i det 6000 kvadratmeter stora energilagret.

Nybyggnad av yrkesskola i Handen – Nya Fredrik Yrkesgymnasium

Kommun: Haninge

Värde: cirka 250 miljoner kr

Entreprenadform: Styrd totalentreprenad

Byggherre: Tornbergets Fastighetsförvaltning AB i Haninge

Total- och byggnadsentreprenör: Peab

Arkitekt och landskapsarkitekt: Cedervall Arkitekter AB
Leverantör av solfångare: Sol- och Energiteknik AB
Geokonsult: Akustikon/Norconsult AB

Kökskonsult: Storköksbyrån

Konstruktör: COWI AB

Elkonsult: RB Elkonsult AB

Brandkonsult: Brandskyddslaget

Ventilationskonsult: PB teknik AB

Styr & övervakning: Gunnar Hagstedt Styrkonsult AB

Vs-konsult: PB teknik AB

Stomleverantör: Prefabsystem Entreprenad

Markentreprenör: Berg & väg Maskin AB

Elentreprenör: Caverion Sverige AB

Vententreprenör: Imtech

Vs-entreprenör: Carl Hanssons Rör & Värme AB

Av: Björn Asplind