Rabbalshede Kraft har tecknat ett treårigt förvaltningsavtal med Vindpark Vänern. Avtalet innebär att Rabbalshede svarar för förvaltning, övervakning, service och underhåll för sju av Vindpark Vänerns vindkraftsverk, avtalet sträcker sig över tre år med möjlighet till två års förlängning. För service och underhåll har Rabbalshede Kraft tecknat partneravtal med Monsson Nordic AB.

Vindparken som består av WinWind 3 MW turbiner är belägen på Gässlingegrundet i norra Vänern. Verken som Rabbalshede Kraft kommer att förvalta ägs av Vindpark Vänern Kraft AB, Kyrkvinden Ekonomiska Förening och Vindkraft Gässlingen Ekonomiska Förening.

v vind

–  Vi är mycket glada över att få detta förtroende från Vindpark Vänern och ser fram emot ett långt samarbete. Avtalet är ett led i Rabbalshede strategi att förutom att driva egna parker även erbjuda service åt andra aktörer på marknaden, säger Lars Jacobsson, COO hos Rabbalshede Kraft.

– Delägarnas ambition har varit att finna en gemensam förvaltningslösning. När avtalet med Rabbalshede Kraft AB nu är på plats förväntar vi oss ett för bägge parter gott och värdeskapande samarbete, säger Mats Enmark VD för Vindpark Vänern Kraft AB.

Redaktionen