Hur ska rivningen av Ringhals 1 och 2 gå till? Vad händer med rivningsavfallet? Dessa frågor och många fler diskuteras den 4 december då Ringhals håller öppet samråd om den framtida nedmonteringen.

Ringhals AB:s styrelse har beslutat att Ringhals 2 ska avvecklas 2019 och Ringhals 1 år 2020. Ringhals bjuder nu in närboende, allmänhet och media till ett öppet samråd för att informera om den fortsatta nedmonteringens olika steg och ge möjlighet att ställa frågor.

På samrådens agenda står två huvudpunkter:
Ringhals ansökan om förändrat miljötillstånd från drift till avveckling av Ringhals 1 och 2
Ringhals ansökan om att få anlägga ett nytt markförvar för avfall som är mycket lågaktivt, där tillstånd krävs enligt miljöbalken och kärntekniklagen

ab ringhals nytt

Nedmonteringen och rivningen av Ringhals 1 och 2 beräknas ge omkring 340000 ton avfall. Mellan 90 och 95 procent av avfallet beräknas vara icke-radioaktivt och kan tas omhand genom konventionell avfallshantering. Till exempel planerar Ringhals att krossa icke-radioaktiv betong och återanvända massorna som markutfyllnad.

Kontaminerade byggnader och komponenter kommer i största möjliga mån att saneras från radioaktivitet innan de rivs. Det avfall som är mycket lågaktivt – till exempel betong, skyddskläder, plast, metaller – kommer troligen att placeras i markförvar på plats. Ringhals mål är att så lite radioaktivt avfall som möjligt ska behöva placeras i befintliga och planerade slutförvar.

Den 4 december träffar Ringhals de berörda myndigheterna Länsstyrelsen Halland, Strålsäkerhetsmyndigheten och Varbergs kommun. På kvällen välkomnas närboende och allmänhet till ett öppet samråd. .

Sista dag för synpunkter i samrådet är 31 januari 2018.

Foto: Vattenfall
Redaktionen