Vindkraftsbolaget SeaTwirl har beviljats ett patent i USA för en lagringslösning av rörelseenergi som kan optimera rotationshastigheten på vindkraftverket.

Ett problem med vindkraft är de spänningsförändringar som uppstår när vindstyrkan varierar. Patentet avser en lösning för att lagra rörelseenergi i en sorts svänghjul som kan användas för att optimera verkets rotationshastighet och därmed stabilisera spänningen.

Lösningen fungerar genom att vatten fyller en torus, som vingarna monterats på, när det blåser mycket och töms i en hålighet mittpelaren när det blåser mindre. Principen är samma som när en konståkare som drar in armarna mot kroppen för att snurra snabbare i en piruett. Genom att flytta massa närmare mitten kan rotationshastigheten på verket bibehållas vid mindre vind och på så vis optimeras för att minska spänningsvariationer.

a hexigon

– Patentet är en del vårt strategiska arbete med att bygga en bred patentportfölj. Genom att skydda tekniska lösningar som optimerar driften och minskar påfrestningen på elnätet så stärker vi vår marknadsposition, säger Gabriel Strängberg, VD för SeaTwirl.

Om SeaTwirl:
SeaTwirl AB är ett svenskt utvecklingsbolag inom vindkraft med visionen att bli en ledande aktör inom den nya och snabbt växande marknaden för havsbaserad flytande vindkraft. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Bolagets första prototypinstallation installerades i havet år 2015. Utvecklingen sker nu på nästa fullskaleenhet om 1MW installerad turbineffekt.
Läs mer på: www.SeaTwirl.com.

Bild: Hexigon
Redaktionen