Skanska har sålt hela sin andel, ett ägande om 50 procent, i Mullbergs Vindpark i Bergs kommun för cirka 370 miljoner kronor. Köpare är Persson Invest. Transaktionen kommer att redovisas av Skanska Infrastructure Development i det fjärde kvartalet 2017.

Skanskas engagemang i Mullbergs startade 2012 som en del av Skanskas mål att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle. Skanska äger Mullbergs Vindpark tillsammans med Jämtkraft.

ab mullberg

Foto: Jämtkraft
Redaktionen