I Nybro byggs ett kraftvärmeverk som ska producera ungefär 70 procent av värmebehovet i fjärrvärmenätet hos Nybro Energi AB. Verket ska stå klart i början av 2016 och med en budget på 480 miljoner kronor utgör projektet den största investering som kommunen någonsin har gjort.

Nybro Energi har för närvarande tre pannor och de eldas med biobränsle. Värmeproduktionen har sitt ursprung i golvtillverkaren Kährs och de pannor som företaget lät bygga. Den äldsta pannan invigdes 1965 och den sista 1995. Fjärrvärmenätet som hela tiden har tillhört Nybro Energi är av senare datum. År 2010 förvärvade företaget de tre pannorna. De eldas med biobränsle, som utgörs av spill från golvtillverkningen och träavfall från Kährs sågverk i Nybro och Blomstermåla samt skogsflis.

– De äldsta pannorna har gjort sitt för basproduktionen av värme. Nu bygger vi nytt och satsar då på ett avfallseldat kraftvärmeverk som ska gå nästan året runt, berättar Håkan Dahlgren, vd för Nybro Energi AB.

Merparten av värmebehovet

Nu pågår grundläggningsarbetena för pannan. Den blir på 22 MW termisk effekt och levereras med början i april nästa år och kommer från Valmet. Pannan bygger på BFB-konceptet och blir försedd med Valmets emissionskontroll – Advanced Combustion Zone. Pannan ska användas för baslasten och kommer att producera ungefär 70 procent av värmebehovet. Bränsle blir hushålls- och verksamhetsavfall.

– Vi gjorde mycket omfattande utredningar av bland annat bränsletillgång, berättar Håkan Dahlgren. I Sverige finns det mer förbränningskapacitet än vad det finns avfall, men i vår region saknas det tvärtom förbränningskapacitet. Vårt bränslebehov blir max 60.000 ton per år och inom 10 mils radie finns det ungefär 150.000 ton. Vi gjorde också ekonomiska kalkyler, bland annat med ett scenario år 2020.

Enligt tidplan ska pannan stå klar i början av 2016 för övertagande i april samma år. Då kommer fjärrvärmeleveranserna att vara tryggade och med lite råge. Nybro Energi AB har drygt 1100 kunder, där av 25 industrifastigheter.

– Vi har ett skapligt läge med ett fjärrvärmenät som inte är särskilt gammalt och vi ökar kundstocken med 2-3 procent varje år. Visserligen energieffektiviserar kunderna, men om vi får några ytterligare industrier till nätet kan vårt värmeunderlag till och med växa lite, säger Håkan Dahlgren.

Tack vare den nya effektiva anläggningen, den stora andelen avfallsbränsle och försäljning av el, minskas produktionskostnaderna. Kommunen har 8 procents avkastningskrav på energibolagets verksamhet. Det innebär ändå att den ökade kostnadseffektiviteten kommer kunderna till godo i form av låga fjärrvärmepriser.

Nybro Energi äger också ett elnät som täcker större delen av Nybro kommun. Energibehovet är ungefär 160 GWh per år. Kraftvärmeverket kommer att producera ungefär 40 GWh per år, vilket innebär att det täcker en fjärdedel av elbehovet, eller i storleksordningen den hushållsel som förbrukas inom elnätet.

Nytt kontrollrum

 

Kraftvärmeverket byggs på ny mark i Transtorp och inte långt från de befintliga pannorna. Byggnationen kommer att omfatta bland annat ett kontrollrum som blir gemensamt för alla pannor och med ny gemensam styrning. Den stora investering som görs nu innebär ett lyft för driftoperatörerna och övrig personal hos Nybro Energi AB.

 

Delad upphandling

 

Nybro Energi AB gör en delad upphandling av kraftvärmeverket. Företaget anlitar Calambio Engineering AB som projektledare och totalprojektör. Calambio representerar beställaren vid upphandlingen och handlar upp varje del för sig. Dessutom svarar Calambio för detaljprojektering av process, rör, el- och instrument, bygg med flera områden. Calambio har mer än trettio års erfarenhet av uppdrag för industrin, där detta upplägg är vanligt. Det är däremot inte alls så vanligt hos offentliga beställare. Likheter finns mellan uppläggen av projektet i Nybro och motsvarande i Västervik, som också gällde ett kraftvärmeverk.

 

– Beställaren får en billigare anläggning, jämfört med en turn-key-anläggning, säger Pär Stenberg, teknisk projektledare på Calambio. Dessutom är förutsättningen god att Nybro Energi får en anläggning med lite bättre prestanda, eftersom vi projekterar för bästa möjliga lösningar och inte som vid turn-key gentemot vad som står i kontrakt.

 

Calambio har mellan 20 och 25 personer som arbetar med projektet. Det finns delprojektledare för el och instrument, bygg och rör. Vidare en teknisk projektledare och en administrativ projektledare. Calambio svarar även för programmering av styrsystemen och två personer arbetar med detta.

 

Pannan levereras av Valmet. Sedan finns olika leverantörer av asksilor, skorsten och rökgasfilter. Vidare finns en option på att installera en skrubber.

 

– Det är således många leverantörer och därmed många specifikationer att hålla reda på, men det är något vi har stor vana vid. Bygget på plats har inletts och vi fortsätter detaljprojekteringen. Det blir alltså en hel del underhandsprojektering, vilket vi också är vana vid, avslutar Pär Stenberg på Calambio Engineering AB.

 

Kylmedelskylare från LU-VE

 

LU-VE Sweden AB levererar kylmedelskylarna till kraftvärmeverket. LU-VE Sweden AB har en lång tradition att leverera högkvalitetsprodukter till kraftvärmeverk i Europa. Kylmedelskylarna är tillverkade i företagets fabrik i Asarum i Blekinge där verksamheten har pågått under 55 år. Leveransen till Nybro består av sex V-ställda AIA DXP120 med en total kylkapacitet om 10 MW. Dessutom en horisontell AIA XP120 med en kylkapacitet på 225 kW för kylsystemet till ångturbinen. Alla kylmedelkylarna kommer att placeras på huvudbyggnadens tak.

 

 

FAKTA

Kraftvärmeverk Transtorp

Kommun: Nybro

Värde: 480 mkr

Byggstart: september 2014

Färdigt: februari 2016

Byggtid: 19 månader

Byggherre: Nybro Energi AB

Totalprojektör: Calambio Engineering AB

Projektledare: Calambio Engineering AB

Mark- och betongentreprenör: Skanska Sverige AB

Pannleverantör: Valmet