Fjärrvärmenäten i Trollhättan och Vänersborg kopplas samman och spillvärme från företaget Vargön Alloys i Vänersborg tillförs även nätet i Trollhättan. Det sker genom bygget av en förbindande 7,5 kilometer lång fjärrvärmekulvert mellan städerna och en ny stor ackumulatortank i Vargön.

Syftet är att skapa en miljösmart fjärrvärme i Tvåstadsområdet, att spara både ekonomi och miljö och att öka driftsäkerheten.

– Ända sedan 1990-talet har tanken att knyta ihop våra båda fjärrvärmenät funnits och nu äntligen blir den verklighet, säger Einar Bjarne, anläggningschef för Vattenfall Värme i Vänersborg.

I Trollhättan ägs fjärrvärmenätet av Trollhättan Energi och i Vänersborg är det Vattenfall som distribuerar fjärrvärme. Redan i dag utnyttjar Vattenfall den spillvärme som alstras vid Vargön Alloys, en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en nödvändig råvara för stålindustrin, som ger stålet hårdhet och motståndskraft mot korrosion.

Skapar tillsammans optimal drift
Trollhättan eldar i huvudsak biobränsle från skogen i sitt kraftvärmeverk, medan Vattenfall eldar bioolja plus använder spillvärmen från Vargön Alloys. Vattenfall och företaget har samarbetet sedan 1984. Upplägget är bra för båda parter. Ett problem har varit att företaget producerat mer värme än Vänersborg emellanåt behövt, varför värdefull värme ibland gått förlorad. Nu blir det två fjärrvärmenät som gemensamt kan utnyttja och ta vara på resursen. Vargön Alloys producerar förstås sina produkter när det behövs, vilket gör att tillgången på spillvärme varierar. Värmen kommer när den kommer. Med sammankopplingen av de båda näten balanseras tillgång och efterfrågan bättre.

– Genom att knyta ihop våra båda nät och våra produktionsanläggningar till ett system skapar vi en optimalare drift, säger Einar Bjarne. Vi utnyttjar varandras kapacitet och varmvattnet på ett bättre sätt. I Trollhättan finns redan en reglerande ackumulatortank och nu bygger vi en också i den här ändan.

Minskar behovet av flis
–En konkret effekt av samarbetet blir att vi direkt kan minska våra leveranser av flis med 20 procent, säger Anders Ericsson, energichef vid Trollhättan Energi. Städerna ligger mycket nära varandra geografiskt så det är klokt för både miljö och ekonomi att ta vara på möjligheterna till samkörning.

Kulvertutbyggnaden började i december och har nu i vår nått ungefär halvvägs. Den nya ledningen går från Vargön Alloys anläggning och slutar vid industriområdet Stallbacka i Trollhättan, där den kopplas ihop med befintligt nät.

Ackumulatortanken i Vargön blir på 2200 kubikmeter och kommer att kunna lagra varmt vatten motsvarande 75 procent av maximalt fjärrvärmebehov under två till tre timmar. I projektet ingår också bygget av en ny pumpstation.

Totalt uppgår investeringarna till 115 miljoner kronor och kostnaden delas mellan Trollhättan Energi och Vattenfall. I höst ska både den nya kulverten och ackumulatortanken vara klara och det gemensamma systemet kunna börja köra.

Ett ovanligt uppdrag
Företaget Stålab i Trollhättan AB är totalentreprenör för bygget av ackumulatortanken i Vargön. Företaget uppför olika typer av stålbyggnader och platsbyggda cisterner och ackumulatorer i alla typer av material, kolstål, rostfritt eller duplex.

Ackumulatortanken blir 36 meter hög och själva kärlet 35 meter högt och 10 meter i diameter.

Magnus Hugoson är företagets projektledare vid bygget i Vargön:

– Skillnaden på detta objekt mot många andra som vi bygger är att det är ett tryckkärl. Tryckkärl omfattas av ett regelverk med högre ställda krav gällande utformning och genomförande och även hur ackumulatorn dimensioneras och utrustas. I omfattningen på entreprenaden ingår även isolering/inklädnad samt tillhörande mätutrustning samt system för tryckhållning

FAKTA:
Fjärrvärmenäten före sammankopplingen
Fjärrvärme i Trollhättan
Volymer såld 2016: 347 GwH
Ledningslängd: Cirka 12 mil
Abonnenter: Cirka 1300 st
Eldningssätt: Skogsflis och bioolja (99,4 % fossilfritt 2016)

Fjärrvärme i Vänersborg
Volymer såld 2016: 142 GwH
Ledningslängd: 6,5 mil
Abonnenter: 700 st
Eldningssätt: Spillvärme/bioolja

Gösta Löfström

På bilden:
Bygget av den 36 meter höga ackumulatortanken i Vargön pågår som bäst.
Foto: Magnus Hugoson