Tyréns har vunnit två prestigeuppdrag rörande Konserthuset och Medborgarhuset i Stockholm. Uppdragen omfattar ombyggnationer och upprustning av utvändiga och invändiga miljöer. El- och ljudanläggningar, belysning, sanering av el-ledningar samt renovering och komplettering av inredning. Byggnaderna är K-märkta och Tyréns kommer därför även lägga stor vikt vid det estetiska gestaltningsarbetet.

tyrens_kmarkt

Tyréns har nyligen inlett ett samarbete med Stockholms Konserthusstiftelse och Stockholm Stad. Det totala ordervärdet uppskattas till 3,5 MSEK ochavser projektering av el, telekom och belysning i samband med ombyggnationen och restaureringen av Konserthuset och Medborgarhuset i Stockholm. Byggnaderna är centrala i Stockholm och har stora kulturvärden vilket förutsätter specifik expertis för att bibehålla byggnadernas nuvarande estetik.

­– Vi har goda referenser från liknande projekt och en gedigen erfarenhet av att arbeta med K-märkta byggnader, säger Åke Larsson, uppdragsansvarig och affärsutvecklare El på Tyréns. Utmaningen med den här typen av arbete är att få in ny teknik i sådana här gamla byggnader. Dessutom ska vi logistiskt få det att fungera eftersom de befintliga verksamheterna i lokalerna måste vara i gång under projektets genomförande.

Utmaningar  utöver det vanliga
Medborgarhuset är ritat av arkitekt Karl Martin Westerberg och uppfördes mellan åren 1936-39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlings- och möteslokaler. Byggnaden utrustades dessutom med ett badhus och bibliotek. Tyréns uppdrag omfattar upprustning av tekniska installationer i Medborgarhusets samtliga delar till en yta på cirka 14 000 kvadratmeter.

Konserthuset på Hötorget byggdes mellan 1924-26 och är ritat av arkitekt Ivar Tengbom. Huset rymmer 1776 sittande gäster och är varje år värd för flera större evenemang, bland annat utdelningen av Nobelpriset. Byggnaden har under senaste tiden sett ett allt större behov av restaurering bland annat på grund av vissa brister i underhållet. Uppdraget innebär vissa ombyggnadsarbeten men avser i huvudsak upprustning av utvändiga ytor samt renovering av vissa invändiga miljöer, inkluderat ljud- och el-anläggning, sanering av el-ledningar, restaurering och komplettering av inredning.

– Gestaltningsarbetet av belysningen på Konserthuset är det absolut roligaste med ett sådant här uppdrag, det är det som syns mest, säger Åke Larsson. Byggnaden, som är uppförd i början av förra seklet har viss armatur kvar sedan 50- 60-talet. Att möta de estetiska och tekniska kraven är därför en svår balansgång. Men våra duktiga el-konsulter kommer att ha ett nära samarbete med både arkitekter och antikvarier för att uppnå en tidstypisk estetik och en kvalitet i världsklass.