Studenterna på ljusdesignutbildningen vid Jönköpings Tekniska Högskola går en ljus (!) framtid till mötes. Suget efter utbildade ljusdesigners är stort – det finns bara åtta liknande utbildningar i hela världen. Möt studenterna på Elfack och ta del av deras utställningar, kunskaper och visioner.

Studenterna kommer att visa upp exempel på två olika ljussättningar av kontorslandskap. Ett kontor är projekterat efter de rekommendationer som finns och med energieffektivisering som fokus. Detta kan man sedan jämföra med ett kontor där man energieffektiviserat och fortfarande följer rekommendationerna, men där även det visuella har beaktats.

Studenterna har under våren bland annat jobbat med att jämföra olika belysningsprinciper, utfört energiberäkningar och livscykelanalyser, projekterat belysningsstyrning och nödljus, allt utifrån ett inomhusperspektiv.

I montern (F03:12) kommer man också att få se en utställning om begreppet ”human centric lighting”, alltså ljus som är anpassat för människan. Begreppet är populärt i branschen idag, men det är inget nytt synsätt, även om tekniken idag ger nya möjligheter.

Studenterna kommer presentera hur fokuset på belysningsplanering har sett ut de senaste 100 åren. Ibland har fokus hamnat på energibesparing, ibland har nya tekniska landvinningar fått mest uppmärksamhet, däremellan har visuella kvalitéer lyfts fram. Idag har vi bättre tekniska möjligheter än någonsin att erbjuda ljussättning som är bra för oss människor. Men vad som egentligen är ”bra” är en fråga som det forskas mycket på.

Studenterna i årskurs två och tre presenterar en 15 meter lång postervägg (F00:02) där projekt och examensarbeten visas upp.

– Efterfrågan på personer med denna utbildning ökar hela tiden. Tekniken utvecklas och behovet av kunniga belysningsprojektörer växer. I princip alla studenter som gick ut i våras har fått jobb, berättar Johanna Glans, programansvarig på ljusdesignprogrammet.

Totalt kommer 75 studenter besöka mässan och de turas om att bemanna montern. De kan besvara frågor om ljusdesign i allmänhet eller om utbildningen.

Foto: Stefan Persson/Bildbyrån

Redaktionen