Vattenfall Eldistribution AB har valt Aidons teknologi för ett pilotprojekt inom smart elmätning. Projektet kommer att genomföras 2017-2018. Syftet med piloten är att testa och utvärdera nästa generations smarta elmätare avseende tillförlitlighet, prestanda, svarstider samt utvärdera mätlösningens övriga tekniska funktionalitet.

Inom ramen för överenskommelsen kommer Aidon att leverera Energy Service Devices (elmätare) med senaste generationens radiokommunikationsteknologi och en molnbaserad systemlösning.

Pilotprojekten kommer att genomföras med cirka 1 000 mätare installerade hos slutanvändare, uppdelade på två geografiska områden (tätort och glesbygd).

Utifrån högt ställda krav har Vattenfall utvärderat ett stort antal kvalificerade anbud. Aidon erbjuder en teknisk helhetslösning med en mycket intressant radioteknologi, utan traditionell infrastruktur, som Vattenfall har funnit intresse i att utvärdera, säger Christer Johansson, Affärsstrateg Mätning, Vattenfall Eldistribution AB.

– Vi är mycket stolta över möjligheten att få ingå i och leverera till Vattenfalls projekt. Aidons teknologi har rönt stor framgång i Norge med kunder som Hafslund Nett, Skagerak Nett, Eidsiva Nett, Nettalliansen med flera. Vi ser med tillförsikt fram emot fortsatt framgång på den svenska marknaden och vi ser Vattenfalls projekt som en bekräftelse på starten av utbyte till nästa generations mätsystem, säger Fredrik Rex, VD för Aidon i Sverige.

I Aidons radiolösning skapar mätenheterna autonoma mikronät där ingen extra radioinfrastruktur behöver installeras. Lösningen är utvecklad för att enkelt kunna skalas och har hög tillförlitlighet, tack vare systemets självläkande funktionalitet och automatisk efterfrågan av saknad data.

Aidon installerar för närvarande över 1,5 miljoner smarta mätare i Norge, baserat på samma radioteknologi. Elenia, Finlands näst största elnätsföretag, meddelade nyligen att man beslutat uppgradera delar av sin installerade mätarbas, till nästa generations smarta mätare, baserade på Aidons radiolösning.