VEO har anförtrotts totalentreprenaden av en 145/36kV-transformatorstation i Ljusdal kommun i Hälsingland. Projektets ordervärde uppgår till nästan 15 MSEK. Detta är den tredje transformatorstationen för vindkraftsanslutning som VEO levererar åt elnätsföretaget Ellevio och VEO:s 15:e transformatorstation i Sverige.

Den nya transformatorstationen ansluter till elnätet en nybyggd vindpark på 18 vindkraftverk, vars installerade effekt kommer att vara 65 MW och uppskattade årsproduktion 244 GWh.

– Vi värdesätter kompetenta samarbetspartners som tar arbetsmiljö och säkerhet på största allvar. VEO har under tidigare projekt implementerat våra standarder och rutiner vilket gjort att uppstarten på detta nya projekt flutit på enligt plan. Vi känner oss trygga med VEO som leverantör, berättar Rickard Sundbaum, projektledare på Ellevio.
ab el vind

Transformatorstationen i Ljusdal beräknas vara färdig i maj-juni 2018.

Transformatorstationen i Ljusdal är skräddarsydd för Ellevios behov och består av VEO:s optimerade modullösning för inomhusställverk och skyddsutrustning. Med denna modullösning görs monteringen av utrustningen redan på fabriken och endast slutmontaget sker på site. Möjligheten till parallellt arbete i produktion och anläggningsarbete, liksom de kontrollerade förhållandena i fabriken, ger kortare genomförandetid och säkrare leverans med högre kvalitet.

Expert på vindkraft med omfattande installerad bas i Norden
I Sverige växer vindkraften i rask takt och behovet av anslutande transformatorstationer är stor. Med en bred installerad bas av vindkraftsstationer i både Finland och Norge, hör VEO till de ledande leverantörerna i Norden.

Till VEO:s styrkor på marknaden hör, förutom tekniskt optimala lösningar och flexibla totalentreprenader, ett gediget internt kunnande med egen planering, helhetsproduktion och testning.

Foto: Ellevio/Jerker Norlander
Redaktionen