Det finns för närvarande mer tillgängliga resurser än vad som är normalt för perioden. Detta minskar risken för varaktigt höga kraftpriser i vinter. Det här skriver LOS Energy.

Marknaden har länge väntat på den prognostiserade kylan som skulle parkera sig över Norden. Men de senaste dagarnas prognoser visar på att vinterkylan dröjer. Nu förväntas istället mer instabilt och bitvis milt och blött väder dra in över Norden.

Små rörelser i Tyskland
Kraftpriserna varierar i takt med andra prisdrivande nyheter. Vi väntar bland annat fortfarande på att regeringspartierna i Tyskland ska lyckas enas. Förhandlingarna inom EU ser ut inte att ha kommit närmare en gemensam politisk plattform.

Vissa saker från förhandlingarna har läckt ut på Twitter. Men det finns inget som tyder på att man har nått enighet vad gäller frågorna om nedstängning av kolkraft och införande av golvpris på koldioxid.

ab varme

Marknaden väntar spänt på utfallet av förhandlingarna och det föreligger fortfarande en riskpremie i priserna för kontrakten från 2020 och framåt.

Svaga priser i sikte
Kontrakten som är närmare leverans, till exempel kontrakten för december och 2018, har inte fortsatt att stärkas den senaste veckan. Kontrakten har snarare reagerat med en tillbakakorrigering. Orsaken är förändrade väderprognoser.

I förra veckan tydde prognoserna för Norden på att vi gick kallare och torrare tider till mötes, men dessa prognoser har denna vecka justerats. Det stämmer visserligen att det blir uppehåll i nederbörden från veckoslutet och några dagar framåt, men mot mitten av nästa vecka tror meteorologerna att lågtrycken kommer att dra in över Skandinavien. Då förväntas plusgrader och nederbörd.

God resurssituation i vinter
Den hydrologiska balansen, där man tittar på hur mycket vatten som kommer till en sjö eller ett område och hur mycket som avdunstar och rinner ut eller lagras, visar att det finns mer tillgängliga resurser nu än vad som är normalt för årstiden. Det medför lägre risk för varaktigt höga kraftpriser i vinter.

Om ingen långvarig köldperiod slår till under de kommande månaderna ser inte marknaden ut att prisa in någon risk för den kommande vintern.

LOS Energy följer utvecklingen på energimarknaderna på nära håll och sänder en marknadsuppdatering varje vecka.

Redaktionen