Idag måndag besöker Folkpartiets energipolitiska talesperson Maria Weimer företaget Stora Enso i Borlänge tillsammans med den parlamentariska Energikommissionen.

– Basindustrin är väldigt elintensiv. Jag är oroad över att regeringens otydlighet för de långsiktiga spelreglerna för svensk energiproduktion skapar en onödig osäkerhet. Folkpartiet vill säkerställa att det även i framtiden kommer att finnas en stabil, förutsägbar och god tillgång till el. Det säger Maria Weimer (FP), ledamot i Energikommissionen i en kommentar.

– Regeringen har än så länge visat sig oförmögen att ge besked om kärnkraftens framtid. Istället för tydliga politiska beslut med möjlighet till ansvarsutkrävning väljer man att ändra de underliggande spelreglerna – höjd effektskatt på kärnkraft och subventioner till vindkraft.

– Vi är här för att höra mer om förutsättningarna för den svenska basindustrin. Basindustrin utgör ryggraden för svensk sysselsättning och välfärd, en säker och stabil energitillförsel är därför av central vikt för hela samhället.

– För att vi ska hitta de långsiktiga lösningar för svensk energipolitik som bland andra basindustrin efterfrågar måste regeringen ta större hänsyn till Energikommissionens arbete och sluta fatta förhastade beslut som kringskär kommissionens arbete.

Redaktionen